Istraživanje percepcije uloge udžbenika za likovnu kulturu u nastavi


Autorice: Jelena Bračun Filipović, Gordana Košćec, Ida Loher – udruga OPA
Statistička analiza i izrada grafikona Antun Matija Filipović

Kontekst i povod istraživanju

U Hrvatskoj od 2000. godine postoje udžbenici za nastavu likovne kulture. Udžbenici su do 2006. su bili neobavezni i u predmetnoj i u razrednoj nastavi. Te godine, nakon višegodišnjeg lobiranja, MZOŠ je odlučilo da je udžbenik za likovnu kulturu obavezan u nastavi svih 8. razreda osnovne škole. Iz iskustva s terena stekao se dojam da su se nastavnici brzo privikli na tu promjenu i da su mnogi brzo iskusili prednosti korištenja još jednog nastavnog sredstva. Unatoč početnoj skepsi kod nekih učitelja i stručnjaka, kod većine učitelja se pokazalo da mala satnica (1 sat tjedno) nije prepreka upotrebi udžbenika, već da olakšava posao učitelju – pogotovo u dijelu prezentacije kvalitetnih likovnih djela učenicima. Udžbenici su se pokazali praktičnima, jer istovremeno sadrže i reprodukcije umjetničkih djela i objašnjenja likovnih pojmova. Bez udžbenika učitelji su prepušteni vlastitim mogućnostima za prikupljanja umjetničkih reprodukcija i privatnoj kolekciji literature. Uloga udžbenika nije da nametne jedan određeni, neizmjenjivi način rada, nego da bazu na kojoj svaki učitelj može graditi sukladno svojim predavačkom stilu i afinitetima svojih učenika. Udžbenik se ne mora slijediti kao slovo zakona, ali pošto svim učenicima omogućava jednake informacije te postavlja standard ispod kojega se više ne može ići. Poseban su problem i nestručni i nedovoljno educirani učitelji ovog predmeta (koji nemaju završenu neku od likovnih akademija za predavanje u predmetnoj ili učiteljskih fakulteta za razrednu nastavu) čija se obrazovanost teško nadgleda. Nažalost, nadležno Ministarstvo nedovoljno vodi brigu o dodatnom školovanju tih učitelja. Takvim učiteljima udžbenik je još više od pomoći pošto im služi i kao stručna literatura.
Neposredni poticaj za ovo istraživanje jest stalna nesigurnost za status obaveznih udžbenika. Naime, skoro svaku godinu od uvođenja obaveznih udžbenika za likovnu kulturu, MZOŠ je pokušalo tu odluku izmijeniti tj. u nekoj mjeri ukinuti obveznost. Ove godine, 2010., ponovno se pojavila ideja o ukidanju statusa obveznosti, a naposljetku je donesena odluka koja ukida udžbenike za likovnu kulturu u razrednoj nastavi. Takav, polovični gubitak, ponukao nas je da ispitamo koje je stvarno stajalište učitelja o korisnosti udžbenika u nastavi. Smatramo da bi učitelji trebali biti najreferentniji izvor mišljenja o udžbenicima, naravno ne zanemarujući metodičare. Metodičari se u slučaju udžbenika slažu da su oni neophodni u suvremenoj nastavi i da pridonose kvalitetnijem izvođenju nastave. Naša je teza da učitelji imaju pozitivne stavove u vezi uloge udžbenika, da ih koriste često u nastavi te da smatraju da uporaba udžbenika koristi i učenicima. U anketi smo postavili 29 pitanja. Prema nama dostupnim podatcima ni u Hrvatskoj ni u drugim državama nije napravljeno slično istraživanje mišljenja učitelja o udžbenicima.

Zaključak
Rezultati istraživanja jasno potvrđuju početnu tezu da učitelji imaju pozitivne stavove u vezi uloge udžbenika, da ih koriste često u nastavi te da smatraju da uporaba udžbenika koristi i učenicima. Visok postotak pozitivnih odgovora na pitanja o utjecaju udžbenika na kvalitetu izvođenja nastave jasno pokazuje da postoji konsenzus struke o potrebi korištenja udžbenika na nastavi likovne kulture.
Činjenica da učitelji dosta koriste i druga suvremena pomagala u nastavi govori o velikoj potrebi da se učenicima kvalitetno prezentiraju, prije svega vizualni, ali i ostali sadržaji vezani uz ovo nastavno područje te da nastavni proces bude suvremen. Dio tog zadatka svakako ostvaruju upravo udžbenici.
Zanimljivo je da su se u prilog poboljšanju kvalitete nastave kroz rad s udžbenicima izrazili učitelji različitog radnog iskustva, dobi, mjesta i uvjeta rada. To govori u prilog tezi da udžbenici omogućuju podizanje općeg standarda izvođenja nastave likovne kulture.

U vrlo kratkom periodu od 4 godine koliko je njihovo korištenje bilo obvezno na nastavi, udžbenici iz likovne kulture opravdali su svoje postojanje. Uspostavili su nove standarde u metodičkom izvođenju nastave, u dostupnosti informacija i kvalitetnih vizualnih materijala te na taj način stvorili jasniju sliku o ulozi i opsegu sadržaja ovog nastavnog predmeta unutar osnovnoškolskog obrazovnog sustava.
Nažalost, smatramo da puni potencijal korištenja udžbenika u nastavi LK nije iskorišten, prije svega zbog nedostatne satnice likovne kulture. Mnogi sadržaji tako ostaju tek na razini osnovne informacije a naviku samostalnog korištenja udžbenika kod kuće potrebno je odgajati i njegovati kroz čitavo školovanje.
Odluka MZOŠ o ukidanju udžbenika iz likovne kulture u razrednoj nastavi onemogućila je upravo takav kontinuitet suvremenog likovnog / vizualnog obrazovanja.
Nadamo se da će ovo istraživanje doprinijeti pozitivnijem stavu MZOŠ te utjecati na ponovo uvođenje udžbenika likovne kulture u sve razrede osnovne škole.