Mala škola arhitekture – DAZ


Radionice u društvu arhitekata Zagreb 


Mala škola arhitekture: Prostor i ja – školska godina 2010./2011.
Radionice su vodili različiti arhitekti i arhitektonski uredi u suradnji s učiteljima likovne kulture. U radionicama djeca istražuju, crtaju, grade, oblikuju, upoznaju svijet arhitekture i urbanizma kroz kreativnu igru i stvaranje.
Program je dio inicijativa s dugoročnim ciljem razvijanja vizualnog senzibiliteta.
Naš je cilj uključiti što više učenika u ovaj projekt, te ostvariti kvalitetnu suradnju između arhitekata, edukatora i škola. Želja nam je da ovakav oblik rada s djecom stvori preduvjete za kvalitetno vizualno obrazovanje, te da radionice posluže kao pilot-projekti mogućih aktivnosti u okviru nastave likovne (vizualne) kulture, izbornih ili slobodnih aktivnosti.
(…)“Kvalitetu našeg budućeg okoliša odredit će djeca današnjice. Njihova sposobnost da donose trezvene, informirane odluke ovisit će o znanju, vještinama i sposobnostima koje će steći u tijeku svog obrazovanja. Njihov dom, škola, susjedstvo i zajednica šalju im poruku o njihovom mjestu na svijetu. U dobru ili zlu, okoliš pruža kontekst, ‘cadre de vie’, koji tako izrazito utječe na fizičku i psihološku kvalitetu njihovih života, i u kojima će stasati u buduću ulogu građana.” (Iz ciljeva programa Architecture & Children: UIA Built Environment Education Network)

Galeriju fotografija s radionica pogledajte ovdje.

1. radionica
Prostorni crtež
Prva radionica održava se u subotu 6.11., a vode je voditeljice projekta Aneta Mudronja-Pletenac, Mia Roth-Čerina, Gordana Košćec i Davorka Perić u suradnji s osnovnom školom A.G. Matoš i učiteljicom likovne kulture Helenom Habdijom. Iduće radionice vodit će: Archisquad, Njirić+, Hura arhitektura, Neda Cilinger, Log Urbis, 3LHD, Produkcija 004, te sekcija Djeca i arhitektura Društva arhitekata Istre s Pulskom grupom.
Malu školu arhitekture organiziraju: Društvo arhitekata Zagreba,Odbor Arhitektura i djeca pri Hrvatskoj komori arhitekata i Udruga za promicanje vizualne kulture OPA.
Mala škola arhitekture: Prostor i ja upućuje javni poziv djeci i roditeljima na sudjelovanje u ovom projektu.
Prijava za sudjelovanje na radionicama na e-mail: programi@d-a-z.hr
Sponzor: Bomax

2. radionica
ARCHIsquad – “Oduzimanje”
Mladi arhitekti iz ARCHIsquada i djeca stvarali nove prostorne situacije i propitkivali odnose između svjetla i sjene, punog i praznog, volumena i plohe…
Druga radionica iz ciklusa Mala škola arhitekture – Prostor i ja održana je u subotu, 20. studenog u prostorijama DAZ-a. Radionicu Oduzimanje vodili su mladi arhitekti iz grupe ARCHIsquad u suradnji s učiteljicom likovne kulture Ksenijom Bajić, a prostor su „oduzimali“ učenici iz osnovne škole A. Cesarec i djeca koja su se na radionicu prijavila putem javnog poziva.
Nakon što su djeca izrezala papirnate silutete ljudi koje su sami nacrtali, to isto učinili su na šupljikavim plohama, građevinskim mrežama, koje su visjele sa stropa. Svakom novom, izrezanom siluetom stvarane su nove prostorne sekvence unutar volumena od slojevito postavljenih mreža. Cilj radionice bio je pokazati kako se oduzimanjem ploha i volumena stvaraju novi vizalni doživljaji i propituju odnosi punog i praznog, svjetla i sjene…

3. radionica
David Kabalin – Razigrani javni prostor
Treća radionica iz ciklusa Mala škola arhitekture – Prostor i ja održana je u četvrtak, 16. prosinca u Osnovnoj školi Tina Ujevića. Radionicu Razigrani javni prostori vodio je arhitekt David Kabalin u suradnji s učiteljicom Katarinom Franjčec, a ´razigrani´ prostor stvarali su učenici 3.a.
Radionica je započela simpatičnom prezentacijom Davida Kabalina koji je putem fotografija javnih prostora različitih kultura pokušao djeci objasniti vrste i važnost javnih prostora te raznolike mogućnosti njegovog uređenja i korištenja. Nakon prezentacije djeca podijeljena u grupe trebala su napraviti makete javnog prostora kakavog bi ona željela. Makete su na kraju radionice spojene u slijed povezanih javnih gradskih prostora. Dobiven je prostor pun parkova, igrališta, maštovitih naprava za igru, paviljona, stanica, mostova. Namjera radionice bila je, kroz zabavu i igru, potaknuti svijest o javnom gradskom prostoru i pokazati djeci kako mogu utjecati na njegovo osmišljavanje i oživljavanje.

4. radionica
Luka Korlaet – 2D>3D
Četvrta u nizu DAZ-ovih arhitektonskih radionica za djecu održala se 25.01.2011 u Osnovnoj školi J.J. Strossmayer. Polaznici, učenici drugog razreda, iz kartona su izrezivali predloške plašteva te ih savijali u geometrijska tijela. Dobivena tijela slagali su potom u razne prostorne ansamble, uz diskusiju koju je vodila učiteljica Dubravka Kosier Čakarun.
U vođenju radionice, uz Luku Korlaeta, sudjelovale su i Gordana Košćec (OPA), Davorka Perić (DAZ) i Mia Roth-Čerina (AF), kao i studenti diplomskog studija na AF Zagreb Tamara Vidović i Ivan Zloušić.

5. radionica
Neda Cilinger  – svjetlo-sjena-boja-forma
Peta radionica bavila se doživljajem svjetla i boje u prirodi i arhitekturi. U radionici su sudjelovali učenici OŠ Pavleka Miškine. U prvom dijelu radionice djeci su kroz projekcije prezentirani primjeri specifične upotrebe svjetla i boje u oblikovanju prostora. Zatim su imala priliku istražiti svoj doživljaj boje u prostornoj svjetlosnoj instalaciji koju je pripremila Neda Cilinger. Svoj doživlaj izrazila su kroz crtež/sliku i otvoren razgovor o tome što boja, svjetlost i prostor predstavljaju za njih u svakodnevnom životu.
U vođenju radionice sudjelovale su i učiteljice Sanja Canjek Androić i Anita Sminderovac.

6. radionica
Aneta Mudronja Pletenac – Ploha i plošnost
Temu radionice osmislila je voditeljica Aneta Mudronja Pletenac (Hura arhitektura), a sudjelovali su učenici O.Š. P. Zrinski s prof. Juranom Linarić i djeca pozvana javnim pozivom.
Radionica se bavila načinom na koji doživljavamo prostor kroz jedan od njegovih važnih dijelova – plohu. Nju najčešće doživljavamo kroz dvije dimenzije: širinu i visinu. Međutim, ploha
u realnom životu ima i svoju minimalnu treću dimenziju – debljinu, te je uvijek ovisna i o ostalim osjetima (osim vida), dodir, miris ili zvuk, već prema materijalu iz kojeg je izrađena. Svi ti osjeti zajedno s geometrijom proizvode elemente arhitektonskog jezika. Svaka arhitektura se može
promatrati i analizirati kroz te elemente.
Učenici su u radionici imali priliku oblikujući jednostavnim geometrijskim plošnim elementima stvarati trodimenzionalna geometrijska tijela ali i mijenjati sam prostor u kojem su se nalazili.

7.radionica
Pulska grupa – Krajobraz i gradnja
Djeca su na radionici od stiropora složila krajobraznu cjelinu iz našega kraja – uvalu Zonchi iz pulskog zaljeva. Kroz proces rada pokušalo se objasniti kako energija reljefa utječe na smještaj izgradnje i što intervencija u prostoru znači na razini fizičkih utjecaja – osunčanje, vjetrovi, nagibi terena – i na razini sklada u slici krajolika. Permutacijom elemenata uz pomoć kojih se složila uvala Zonchi dobili se još nekoliko krajolika i postavilo pitanje da li bi ista intervencija vrijedila i na novim primjerima.


 

Arhitektonske radionice za djecu zagrebačkih osnovnih škola u DAZ-u – školska godina 2011/2012
1. radionica
Granica i ja
Prva ovogodišnja radionica Male škole arhitekture pod nazivom Granica i ja, ovaj put u sklopu Think Space / Misli prostor programa gostovala je u galeriji Lauba.
Ciljevi radionice bili su: razumjeti granicu kao mjesto na kojem se prostor uspostavlja preko stvaranja razlika (unutra/vani, gore/dole…). Bez granica se ne postoji … arhitektura koja se bavi prostorom određuje (ispisuje) ga granicama (zid, strop…).
Kada su te granice konačne i bez mogućnosti upisivanja razlika među njima i stvaranja novih prostora, prostor je napušten od korisnika. Tijelom korisnika , njegovim različitim načinima korištenja stvara u se stalno novi prostori u prostoru i uspostavljaju nove granice.
Prvu ovogodišnju radionicu Male škole arhitekture potpisuje tim MŠA – Aneta Mudronja Pletenac, Mia Roth Čerina, Jelena Perić Bulaja, Gordana Košćec i Davorka Perić.

2. radionica 
Luka Korlaet – Grad, kak imam te rad!
Radionica je održana 21.siječnja 2012. u prostorima DAZa.
Cilj radionice bio je djeci kroz igru približiti iskustvo grada kao organizacije u prostoru. Djeca su iz kartona slagala velike kutije-‘kuće’, a potom ih okupljala u razne prostorne konfiguracije. Zgusnuto nasupot rahlom, linearno nasuprot radijalnom, visoko nasuprot niskom…istraživani su razni načini zauzimanja prostora.
U vođenju radionice sudjelovali su i apsolventi AF Zagreb Tamara Vidović i Ivan Zloušić.
3.radionica 
Aneta Mudronja-Pletenac, Gordana Košćec, Mia Roth-Čerina, Jelena Perić i Davorka Perić – Grad i razlika
Radionica je održana 11.veljače 2012. u prostorima DAZa.
Na primjerima iz slikarstva djeca su se upozala s Richterovim gravitacijskim crtežom tušem te s djelima Mondriana, Picelja, Srneca, Rašice i dr.
Slikarski primjeri poslužili su za uvod u predstavljanje triju zona grada Zagreba. Gravitacijski crtež na kojem se tuš razlijevao po papiru slobodnim tokom, poput potoka poslužio je za izradu makete podsljemenske zone i Gornjeg grada.
Blokove i ortogonalni sustav Donjeg grada približili smo kroz Mondrijanove kompozicije linija i ploha, a slikarski radovi grupe EXAT 51, čija je prva izložba održana baš u Društvu arhitekata Zagreba bila je slikarska podloga za slobodne geometrijske kompozicije Novog Zagreba.
Kroz radionicu osim formalnih razlika u urbanističkim zonama grada prenijeli smo djeci ideju o društvenoj uvjetovanosti urbanističkih koncepata, od prirodnog-organski uvjetovanog urbanizma, preko strogo geometrijskog do slobodnih kompozicija.
Kroz rad-igru-učenje ukazali smo na razliku između blokova s unutrašnjim dvorištima i slobodnih zelenih površina novozagrebačkih kvartova.
Po završetku izrade maketa triju zona grada spojili smo stolove u grad, te razgovarali s djecom. Zanimljivo je bilo čuti dječje socijalno čitanje grada, za njih velike zgrade i neboderi predstavljali su drušvenu moć, dok su kuće posljemenske zone smatrali zonom siromašnih. Kažu, u velikm kućama bolji je pogled…
U vođenju radionice sudjelovali su i apsolventi AF Zagreb Ena Tadej, Tamara Vidović i Ivan Zloušić.